Seks kan om vele redenen pijn doen, zowel fysiologisch als psychologisch, maar hier zijn enkele…